Central Boiler Blower & Motor Assemblies - 208

  • $992.99
    Unit price per 


Blower & Motor Assemblies.

 

P/N: 208

Description: Blower & Motor, 1-hp, 3-speed fan

 

 CFM (cubic feet per minute)

P/N 208

1 hp

115V 

1.2" SP 1.3" SP 1.4" SP 1.5" SP 1.6" SP 1.7" SP

LOW speed

(1038 rpm)

2248 2143 2032 1890 1085 1498

MED. speed

(1070 rpm)

2480 2373 2218 2084 1910 1696

HIGH speed

(1097 rpm)

2701 2522 2373 2231 2057 1851

 

SP= static pressure

HP= horsepower